دل زنده از والدین شما مثل والدین خودش مراقبت می کند.

 

دلزنده یکی از استارت آپ های مرکز رشد شتابدهنده پلنت است. شتابدهنده پلنت به صورت تخصصی در حوزه استارت آپ های بیمه فعالیت دارد و دلزنده یکی از فرزندان این شتابدهنده است.

آدرس ما: تهران – اتوبان لشگری – جنب مترو بیمه – کارخانه نوآوری آزادی – سوله سوم – پلنت

شماره تماس: 02146116043